Byte av grundskola - medgivande till beställning av journalkopia från Elevhälsan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Byte av grundskola - medgivande till beställning av journalkopia från Elevhälsan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)