Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)