Jag vill anmäla "osund konkurrens"

Nedan visas statistik för e-tjänsten Jag vill anmäla "osund konkurrens".

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)