Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - ansökan.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)