Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

Antal klick per veckaAvbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.