Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Bostadsanpassningsbidrag - ansökan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)