Ekonomiskt stöd för sjuklönekostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro -Ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ekonomiskt stöd för sjuklönekostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro -Ansökan.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.