Vikariera inom vård och omsorg - intresseanmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Vikariera inom vård och omsorg - intresseanmälan.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)