Tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.