Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.