Tillstånd för utplacering av flyttbara farthinder - ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Tillstånd för utplacering av flyttbara farthinder - ansökan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)