Lokal vid catering - anmälan, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

LÄS MER

Blankett för anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning.

Stadigvarande tillstånd för catering till slutna sällskap

Läs mer om serveringstillstånd på Timrå kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten