Ändrade ägarförhållanden - anmälan avseende serveringstillstånd

LÄS MER

Blankett för anmälan om ändrade ägarförhållanden avseende serveringstillstånd.

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Läs mer om serveringstillstånd på Timrå kommuns hemsida

Frågor om tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@timra.se
060-16 31 93