Ändrade ägarförhållanden - anmälan avseende serveringstillstånd

LÄS MER

Blankett för anmälan om ändrade ägarförhållanden avseende serveringstillstånd

Läs mer om serveringstillstånd på Timrå kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten