Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - ansökan

LÄS MER

Information inför ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Tillfällig servering till allmänheten

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Läs mer om serveringstillstånd på Timrå kommuns hemsida

Frågor om tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@timra.se
060-16 31 93