Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - ansökan

LÄS MER

Information inför ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Tillfällig servering till allmänheten

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Läs mer om serveringstillstånd på Timrå kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten