Lotteriredovisning

LÄS MER

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader efter lotteriets sista försäljningsdag.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. 
Lotteritillståndet söker din förening hos Kultur- och teknikförvaltningen, Timrå Kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten