Lotteriredovisning

LÄS MER

Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotterier för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. 9 § spellagen. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. 

Lotteriredovisning ska inlämnas senast 15 februari varje år till av kommunen utsedd kontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och teknikförvaltningen, se 18 kap. 10 § spellagen.

Ansökan om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen, inklusive beslut

Här kan du ta del av mer information om lotterier.

Behandling av personuppgifter

Kontakt