Lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen - ansökan

LÄS MER

Ansökan om lotteritillstånd för ett lotteri. Giltighetstid 3 månader.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. 
Lotteritillståndet söker din förening hos Kultur- och teknikförvaltningen, Timrå Kommun.

Vem kan få tillstånd?
En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd under förutsättning att följande grundläggande punkter uppfylls.

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Föreningen ska var öppen för alla
  • Verksamheten ska i huvudsak främja ett allmännyttigt ändamål
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas.
Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader efter lotteriets sista försäljningsdag.

Blanketter för registrering , redovisning och sammanställning av Lotterier
Lotteri enligt 17 § lotterilagen - registrering
Lotteriredovisning

Frågor om tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65