Lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen - ansökan

LÄS MER

Ansökan om lotteritillstånd för ett lotteri. Giltighetstid 3 månader.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. 
Lotteritillståndet söker din förening hos Kultur- och teknikförvaltningen, Timrå Kommun.

Lotteritillstånd enl §16 - Tillstånd för enstaka lotterier där vinstvärdet ska vara 35-50% av de sammanlagda beräknade insatserna och vinstandel ska anges på lotten. Ett exempel på dessa lotterier är vinst av en bil eller en snöskoter. Redovisningen ska göras 2 månader efter lotteriets dragning.

Lotteritillstånd enl  §17 - Tillstånd för lotterier med max 20 basbelopp för det totala insatsbeloppet för en tre års period. Tillståndet gäller i tre år och man redovisar lotteriförsäljning för varje år under denna tre års period. Ett exempel på dessa lotterier kan vara ett andelslotteri eller 50/50 lotterier.

Vem kan få tillstånd?
En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd under förutsättning att följande grundläggande punkter uppfylls.

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Föreningen ska var öppen för alla
  • Verksamheten ska i huvudsak främja ett allmännyttigt ändamål
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas.
Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader efter lotteriets sista försäljningsdag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten