Färdtjänstansökan - läkarintyg

LÄS MER

Ansökningar om färdtjänst utreds av en handläggare hos kommunstyrelsen. Denne kan begära att den sökande inkommer med läkarintyg, eventuellt från läkare med specialistkompetens. Sökanden har alltid rätt att ta del av utredningen, inklusive läkarintyg.

Frågor om tjänsten

Ingrid Hassel, Annette Lehnberg
timra.kommun@timra.se
060-16 31 00