Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Riksfärdtjänst är behovsprövad och medges den som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt i förhållande till det som anses som normala reskostnader.

Frågor om tjänsten

Ingrid Hassel, Annette Lehnberg
timra.kommun@timra.se
060-16 31 00