Färdtjänst - ansökan

LÄS MER

Färdtjänst är en behovsprövad transportform för den som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Frågor om tjänsten

Ingrid Hassel, Annette Lehnberg
timra.kommun@timra.se
060-16 31 00