Arrangemangsstöd - redovisning

LÄS MER

Föreningar kan söka bidrag för enstaka, offentliga kulturarrangemang vilka är fastställda i normer för föreningsbidrag. För att kunna söka bidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden. Vid beviljat arrangemangsstöd ska särskild redovisning skickas in efter utfört arrangemang.

Kulturarrangemang – ansökan om arrangemangsstöd
Blankett för ansökan om arrangemangsstöd hittar du här.

Normer för föreningsbidrag

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten