Arrangemangsstöd - redovisning

LÄS MER

Föreningar kan söka bidrag för enstaka, offentliga kulturarrangemang vilka är fastställda i normer för föreningsbidrag. För att kunna söka bidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden. Vid beviljat arrangemangsstöd ska särskild redovisning skickas in efter utfört arrangemang.

Kulturarrangemang – ansökan om arrangemangsstöd
Blankett för ansökan om arrangemangsstöd hittar du här.

Normer för föreningsbidrag

Frågor om tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65