Arrangemangsstöd (kultur) - ansökan

LÄS MER

Arrangemangsstöd kan sökas av föreningar och grupper som utför enstaka offentliga kulturarrangemang i Timrå kommun.

Ansökan om arrangemangsstöd ska inlämnas på särskilt formulär innan arrangemanget ska äga rum. När arrangemanget har utförts ska arrangemangsstödet redovisas på särskilt formulär. Bidraget betalas ut efter att arrangemanget har utförts och redovisningen inlämnats.

Länk till redovisning av arrangemangsstöd.

Anmälan till föreningsregistret
För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Här kan du ta del av riktlinjer för föreningsbidrag, anmälan till föreningsregistret samt övrig information.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten