Trafikanordningsplan - ansökan

LÄS MER

För arbeten inom vägområdet där Timrå kommun är väghållare krävs en trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning ska se ut. TA-planen ska bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter. TA-planen måste vara godkänd innan arbetet påbörjas. Tillståndet är kostnadsfritt.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65