Trafikanordningsplan - ansökan

LÄS MER

För arbeten på och utmed vägar där Timrå kommun är väghållare krävs en trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning ska se ut. TA-planen ska bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter. TA-planen måste vara godkänd innan arbetet påbörjas.

Fr o m 2019-03-01 kostar handläggningen av ansökningar om godkännande av trafikanordningsplaner 550 kronor. Avgiften kommer att faktureras när beslutet är taget av kommunen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten