Trafikanordningsplan - ansökan

LÄS MER

För arbeten på och utmed vägar där Timrå kommun är väghållare krävs en trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning ska se ut. TA-planen ska bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter. TA-planen måste vara godkänd innan arbetet påbörjas. Handläggning av ansökan kostar  550 kr. Avgiften debiteras i efterhand.

Här kan du ta del av information om trafikanordningsplan.

Kontakt

Magnus Karlsson, Kultur- och teknikförvaltningen
magnus.karlsson@timra.se
060-16 31 73

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och tekniknamnden
kultur.teknik@timra.se