Trafikanordningsplan - ansökan

LÄS MER

För arbeten på och utmed vägar där Timrå kommun är väghållare krävs en trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning ska se ut. TA-planen ska bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter. TA-planen måste vara godkänd innan arbetet påbörjas.

För trafikanordningsplaner, där det inte behöver göras större trafikregleringar, är tillståndet kostnadsfritt.

Tillstånd för trafikanordningsplaner som innefattar behov av tillfällig lokal trafikföreskrift kostar 550 kronor. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten