Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om bostadsanpassningbidrag.

Information om hur du fyller i blanketten

Om någon annan än du själv gör ansökan behöver en fullmakt bifogas.
Blankett för fullmakt

 

Frågor om tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@timra.se
060-16 31 93