Kompostering av hushållsavfall samt ändrat sophämtningsintervall - anmälan

LÄS MER

Fyll i blanketten och skicka till Miljö- och byggkontoret, Timrå kommun.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@timra.se
060-16 31 93