Lämna samtycke för foto och film - Barn- och utbildningsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycket gäller för publicering i Timrå kommuns kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier, digitala presentationer och tryckt material. Bilderna kommer endast att användas i sammanhang där Timrå kommun står som avsändare och i syfte att informera om och marknadsföra kommunen eller platsen Timrå. Bilderna/filmerna/ljudet kommer inte att användas i kommersiellt syfte.

 

Samtycke till att bild, film och ljud används vid flera tillfällen innebär att materialet lagras i Timrås kommuns bildbank i tre år.

 

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om personen som samtycket avser är under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares namnunderskrift.

 

Återkalla samtycke

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens kundtjänst via e-post: timra.kommun@timra.se. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

 

Sociala medier och överföring till tredje land

Om du återkallar ditt samtycke kan vi sluta publicera och hantera personuppgifter du samtyckt till, i form av bild, film och ljud, som publicerats på våra webbplatser. På Timrå kommuns och From Timrå with loves sociala medier går det inte att dra tillbaka dina personuppgifter fullt ut på grund av att de överförs till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES.  Genom att lämna samtycke via denna e-tjänst godkänner du att dina personuppgifter i form av bild, film och ljud överförs till tredje land via sociala medier. Det innebär att Timrå kommun inte kan radera dessa personuppgifter och inte heller garantera att de behandlas enligt samma höga skyddsnivå som gäller enligt Dataskyddsförordningen/GDPR.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa