Bygglovguiden

LÄS MER

Välkommen till Timrå kommuns Bygglovguide

I Bygglovguiden kan du få svar på vad som gäller inför en stor variation av byggprojekt. Exempelvis om du önskar att:

  • bygga ett nytt bostadshus
  • göra en tillbyggnad (bygga ut en byggnad)
  • anlägga en brygga
  • bygga en extra byggnad på tomten
  • sätta in en ny kamin (installera en eldstad)

Vi ger  förklaring över när det behövs ett beslut om förhandsbesked, vad som gäller inom ett strandskyddat område och vilka andra åtgärder som kan kräva en anmälan till oss.

I Bygglovguiden berättar vi även om hur hanteringen av ditt ärende går till, vilka handlingar som vanligtvis krävs in och vad det kostar.

 

Bra att veta innan du går vidare i Bygglovguiden

Bygglovguiden är öppen och tillgänglig för alla men om du väljer att gå vidare till att skapa en ansökan eller anmälan krävs det att du kan identifiera dig via e-legitimation. Om du inte har e-legitimation behöver du istället använda våra utskriftsbara ansöknings- eller anmälningsblanketter som finns i anslutning till varje e-tjänst.

 

Om du har frågor du inte fick svar på är du alltid välkommen att kontakta oss på byggenheten:
Telefon 060-16 31 00 (växel) vardagar mellan kl. 08-16.30.
Skicka ett mejl till Miljö- och byggkontoret

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
miljo.bygg@timra.se
060-16 31 00 (växel)

Du kommer att gå igenom följande steg: