EdWise

LÄS MER

För att använda e-tjänsten som vårdnadshavare behöver du e-legitimation (Bank-ID, Mobilt Bank-ID, Telia). Välj alternativ Medborgare för att logga in. Inloggningsrutinerna är ett led i att skapa en säkrare inloggning för vårdnadshavare i EdWise.

EdWise är ett informations- och kommunikationssystem för förskolor och skolor i Timrå kommun. Systemet används bland annat för registrering av elevutveckling och kommunikation mellan lärare och elev/vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan sker via appen Tieto Edu app. Via appen kan du anmäla frånvaro till förskolan och skolan, samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. 
Läs mer om Tieto Edu app på http://www.timra.se/utbildningforskola/edwiseochtietoeduapp.4.714dad16d46439ef9614e.html

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
060-16 31 00 (växel)