Ändring i ett stadigvarande serveringstillstånd - ansökan

LÄS MER

Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd för en verksamhet som kommer att förändras, antingen permanent eller under en begränsad period, så ska du ansöka om en förändring i serveringstillståndet. 

Läs mer om serveringstillstånd 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten