Bidrag till kultur- och tekniknämndens förfogande - ansökan

LÄS MER

Föreningar i Timrå kommun kan söka bidrag till angelägna projekt och verksamheter efter särskild prövning av kultur- och tekniknämnden.

Bidraget är ett komplement till övriga bidragsformer. Syftet är att ge möjligheter att vidga angelägen verksamhet, satsa på utvecklings- och försöksverksamhet samt initiera till verksamheter i speciella områden och målgrupper. Föreningar som har en aktiv plan och verksamhet som syftar till ökad integration prioriteras.

Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och teknikförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordförande. Bidrag kan sökas löpande under året. Förening kan behöva komplettera sin ansökan med information för att nämnden ska kunna behandla den.

Återrapportering av bidraget ska ske när åtgärderna är utförda. Föreningen kan behöva uppvisa underlag som styrker de ekonomiska uppgifterna i ansökan.

Här kan du ta del av normer för föreningsbidrag, drogpolicy, anmälan till föreningsregistret samt övrig information

Frågor om tjänsten

Kristina Olofsson
kultur.teknik@timra.se
060-163165

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och tekniknämnden
kultur.teknik@timra.se