Föreningsregistret - anmälan / ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att en förening ska tas med i föreningsregistret ska en anmälan göras. Beslut sker i kultur- och tekniknämnden.

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Föreningar kan söka olika typer av föreningsbidrag vilka är fastställda i normer för föreningsbidrag.

Här kan du ta del av normer för föreningsbidrag samt övrig information.

Du kan även använda denna tjänst för att ändra er förenings uppgifter i föreningsregistret.

Denna tjänst innehåller flerpartssignering, det innebär att både ordförande och kassör skall signera ansökan. Detta görs genom att ansökan skickas elektroniskt.  

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa