Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska utföra en åtgärd som kräver anmälan är det den här tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din anmälan. Förbered och ta fram de handlingar och ritningar som du behöver bifoga till din anmälan. Ska du utföra bygglovsbefriade åtgärder närmare fastighetsgräns än 4,5 m behöver grannar godkänna placeringen. Mer information hittar du på kommunens webbplats. http://www.timra.se/Bygga-bo-miljo1/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/

 

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?
 

Förenklad delgivning kan komma att användas i din anmälan.
Läs mer om förenklad delgivning


Vill du få råd och stöd gällande t ex u-värden på fönster, olika uppvärmningskällor, solceller etc?
Kontakta energi- och klimatrådgivare Marie Blumenberg,
marie.blumenberg@timra.se, 060-16 31 87.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa