Ekonomiskt stöd för sjuklönekostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro -Ansökan

LÄS MER

Försäkringskassan beviljar personlig assistans och betalar för assistanstimmar. När ordinarie personlig assistent är sjuk så står brukaren för vikariekostnad. Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 2 kan brukaren, eller ombud, söka om ekonomiskt stöd för sjuklönekostnader hos kommunen.

Ansökan görs genom att skicka in ifylld blankett samt bilagor till:

Timrå kommun
Socialförvaltningen
86182 Timrå

Vill du veta mer så kan du kontakta en biståndshandläggare via kommunens växel 060 - 16 31 00.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten