Familjen Bünsows hjälpstiftelse -Ansökan

LÄS MER

Stiftelsens syfte är att ge bidrag till särskilda kulturella aktiviteter som utförs på kommunens särskilda boenden och kommer de boende till del samt som bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter.

Kommunens Socialnämnd fattar beslut om utdelning ur stiftelsen löpande under året. Här kan du skriva ut blankett att fylla i och lämna in med bilagor som ansökan.

Ansökan inlämnad till socialnämnden senast den första i varje månad behandlas vid sammanträde samma månad (dock inget sammanträde i juli).

Vill du veta mer? Kontakta Hans Jonsson, telefonnummer 060-16 33 71.

Kontakt

Socialförvaltningen
sociala@timra.se
060-16 31 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sociala@timra.se