Nybyggnad - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.
OBS! det finns en annan e-tjänst om du vid en huvudbyggnad endast vill bygga en komplementbyggnad som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, gäststuga eller garage. Små växthus, friggebodar och liknande räknas också dit.

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?

 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa