Bygglov, marklov, rivningslov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.
OBS! Om du endast vill bygga en komplementbyggnad som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, gäststuga eller garage kan du använda e-tjänsten "Komplementbyggnad - ansöka om bygglov". Detta gäller även små växthus, friggebodar och liknande.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan. Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats Bygglov och andra lov.
 

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?
 

Förenklad delgivning kan komma att användas i ditt ärende.
Läs mer om förenklad delgivning


Vill du få råd och stöd gällande t ex u-värden på fönster, olika uppvärmningskällor, solceller etc?
Kontakta energi- och klimatrådgivare Marie Blumenberg, marie.blumenberg@timra.se, 060-16 31 87.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa