Dricksvattenanläggning - anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan dricksvattenanläggningen kan tas i bruk ska den registreras hos kommunen.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget/föreningen
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa