EdWise

LÄS MER

Från och med 2 maj 2017 krävs e-legitimation för att logga in på EdWise som vårdnadshavare.

De nya inloggningsrutinerna är ett led i att skapa en säkrare inloggning för vårdnadshavare i EdWise.

EdWise är ett informations- och kommunikationssystem för skolor i Timrå kommun. Systemet används bland annat för frånvaroanmälan, registrering av elevutveckling och kommunikation mellan lärare och elev/vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
Bengt Larsson, 070-340 11 79