EdWise

LÄS MER

För att använda e-tjänsten som vårdnadshavare behöver du e-legitimation (Bank-ID, Mobilt Bank-ID, Telia). Välj alternativ Medborgare för att logga in. Inloggningsrutinerna är ett led i att skapa en säkrare inloggning för vårdnadshavare i EdWise.

EdWise är ett informations- och kommunikationssystem för förskolor och skolor i Timrå kommun. Systemet används bland annat för  registrering av elevutveckling och kommunikation mellan lärare och elev/vårdnadshavare.

OBS! Frånvaro för elever i grundskola och gymnasium via Tieto Edu app
Från och med den 27 november upphör frånvaroanmälan via edWise och ersätts av frånvaroanmälan via Tieto Edu app.  Via appen kan du anmäla frånvaro till skolan, samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. 

Läs mer om Tieto Edu app på www.timra.se/edwise

Frågor om tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
Anna Berglund, 060-16 31 48