EdWise

LÄS MER

För att använda e-tjänsten som vårdnadshavare behöver du e-legitimation (Bank-ID, Mobilt Bank-ID, Telia). Välj alternativ Medborgare för att logga in. Inloggningsrutinerna är ett led i att skapa en säkrare inloggning för vårdnadshavare i EdWise.

EdWise är ett informations- och kommunikationssystem för skolor i Timrå kommun. Systemet används bland annat för frånvaroanmälan, registrering av elevutveckling och kommunikation mellan lärare och elev/vårdnadshavare.

Frågor om tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
Anna Berglund, 060-16 31 48