Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som ska ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan gäller följande:

Skollagen 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Skolförordningen 5 kap. 10 §
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om:

  1. Minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning.
  2. Det finns en lämplig lärare.

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

För dig som ska ansöka om modersmålsundervisning i gymnasieskolan gäller följande:

Skollagen 15 kap. 19 §
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  2. Eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk om eleven har goda kunskaper i språket.

Gymnasieförordningen 4 kap. 19 §
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisningen i ett språk endast om:

  1. Minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning.
  2. Det finns lämplig lärare att tillgå.

Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa