Transformatorstation - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Transformatorstationer kan vara små lokala nätstationer men även större anläggningar som används av fabriker eller hela städer. Transformatorstationer är alltid bygglovspliktiga oavsett storlek. Denna e-tjänst är främst anpassad för ansökningar som rör små nätstationer.

Varje bygglovansökan ska innehålla en kontrollplan, se exempel. Observera att det är just ett exempel på hur kontrollplanen kan se ut och vilka punkter som kan finnas med. Varje byggnation är unik och du som söker bygglov behöver tänka över vad som måste kontrolleras vid just ditt bygge och utforma kontrollplanen utifrån det.
Exempel på kontrollplan för transformatorstation

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa