Uterum - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. En altan eller en uteplats kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte.

Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad.

Det finns dock vissa undantag utanför detaljplanelagt område.

Varje bygglovansökan ska innehålla en kontrollplan, se exempel. Observera att det är just ett exempel på hur kontrollplanen kan se ut och vilka punkter som kan finnas med. Varje byggnation är unik och du som söker bygglov behöver tänka över vad som måste kontrolleras vid just ditt bygge och utforma kontrollplanen utifrån det.
Exempel på kontrollplan för uterum

Informationsblad
Råd och viktig information
Vilka handlingar behövs?
Hur ska ritningarna se ut?

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa