Skolskjuts - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan beviljas skolskjuts mellan bostaden och den anvisade skolan. Rätten till skolskjuts utgår bland annat från minst 2 kilometer gångväg i årskurs F-3 och minst 3 kilometer i årskurs 4-9. Med undantag för gymnasiesärskolan beviljas inte skolskjuts till/från annan kommun. För mer information, se kommunens skolskjutsreglemente.

Nytt från höstterminen 2018 är att elever som fått ett s.k. barnkort inte behöver ansöka om skolskjuts för att kunna buss till skolan. Barnkortet gäller på bussarna under skolåret.

Klicka på din skola nedan för att se skolans skolskjutsområde. Markerat område ger dig vägledning om din möjlighet att beviljas skolskjuts. Det är skolans rektor som fattar beslutet.

Ala skola (kartan stängd för revidering)
Arenaskolan
Bergeforsens skola  åk 1-3 (kartan stängd för revidering)
Bergeforsens skola åk 4-6 (kartan stängd för revidering)
Fagerviks skola åk 1-3 (kartan stängd för revidering)
Fagerviks skola åk 4-6 (kartan stängd för revidering)
Laggarbergs skola åk 1-3 (kartan stängd för revidering)
Laggarbergs skola åk 4-6 (kartan stängd för revidering)
Ljustorps skola åk 1-3 (kartan stängd för revidering)
Ljustorps skola åk 4-5 (kartan stängd för revidering)
Mariedalsskolan åk 1-3 (kartan stängd för revidering)
Mariedalsskolan åk 4-6 (kartan stängd för revidering)
Söråkers skola åk 1-3 (kartan stängd för revidering)
Söråkers skola åk 4-5 (kartan stängd för revidering)

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa