Vinterväghållningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Vinterväghållningsbidraget ska ses över under kommande månader och det kommer därför inte att gå att söka just nu. Vill du veta mer, klicka här.


Vägföreningar och boende utanför detaljplanlagt område har rätt att ansöka om vinterväghållningsbidrag . Bidraget beviljas ej för väg som enbart betjänar fritidsbebyggelse. För enskild utfartsväg beviljas bara sträckor över 50 meter. För vägföreningar betalas bidrag ut för sträckor som utnyttjas gemensamt.

Om det inte finns någon formell vägförening ska samtliga åretruntboende fastighetsägare skriva under en förteckning som du hittar härUnderskriven förteckning ska bifogas i ansökan.

 

Här kan du ta del av information om vinterväghållningsbidrag.