Vinterväghållningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vägföreningar och boende utanför detaljplanlagt område har rätt att ansöka om vinterväghållningsbidrag . Bidraget beviljas ej för väg som enbart betjänar fritidsbebyggelse. För enskild utfartsväg beviljas bara sträckor över 50 meter. För vägföreningar betalas bidrag ut för sträckor som utnyttjas gemensamt.

Om det inte finns någon formell vägförening ska samtliga åretruntboende fastighetsägare skriva under en förteckning som du hittar härUnderskriven förteckning ska bifogas i ansökan.

Sista ansökningsdag är 31 maj

Här kan du ta del av information om vinterväghållningsbidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa