Lagen om stöd och service, LSS - ansökan om insatser

LÄS MER

 Behöver du stöd i din vardag, och har du en varaktig funktionsnedsättning, kan du ansöka om insatser enligt LSS.

Läs mer på Timrå kommuns webbsida om Stöd enligt LSS. 

Här finns blankett för att söka om insatser enligt LSS. Du kan välja om du vill fylla i den på dator eller skriva ut och fylla i blanketter för hand. Du måste alltid skriva ut blanketten på papper för underskrift innan du skickar in den till LSS-handläggare.

-Om du planerar att flytta till Timrå kommun och vill ansöka om stöd enligt LSS, använder du blanketten Ansökan om förhandsbesked enligt LSS.

-Om du redan bor i Timrå kommun och vill ansöka om stöd enligt LSS, använder du blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.