Verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär - ansökan

LÄS MER

Verksamhetsbidraget är öppet att söka för föreningar av social karaktär med verksamhet som bedrivs i Timrå kommun eller har stark anknytning till Timrå kommun. Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Samtliga föreningsbidrag ligger från den 1 januari 2019 under kultur- och tekniknämndens ansvar. Detta innebär att Socialnämndens verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär flyttas över från årsskiftet. Socialförvaltningen tar emot alla ansökningar men tar inte beslut om bidraget. Inför årsskiftet överlämnas inkomna ansökningar till Kultur- och tekniknämnden för handläggning. Föreningar som lämnat in ansökan kommer att informeras om hur handläggning och beslut planeras ske.

Frågor om tjänsten

Socialförvaltningen
sociala@timra.se
060-16 31 00