Bidrag till studieförbund - ansökan

LÄS MER

Bidrag utgår till alla studieförbund för verksamhet som bedrivs inom Timrå kommun och vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.

Det totala bidragsbeloppet fördelas mellan studieförbunden procentuellt av antal studietimmar som redovisas i ansökan. Ansökan inlämnas efter avslutat verksamhetsår senast den 30 september året före bidragsåret.

Anmälan till föreningsregistret

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret.

Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Blankett för anmälan/ändring till föreningsregistret

Normer för föreningsbidrag

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65