Bidrag till fritidsanläggningar - ansökan

LÄS MER

Bidrag kan sökas av föreningar med egna anläggningar som kultur- och tekniknämnden bedömer vara av ett kommunalt intresse och avser kostnader för drift och underhåll. Ansökan ska inlämnas senast den 30 september året före bidragsåret.

Anmälan till föreningsregistret

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret.

Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Blankett för anmälan/ändring till föreningsregistret

Normer för föreningsbidrag

 

Frågor om tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se