Bidrag till fritidsanläggningar - ansökan

LÄS MER

Förening i Timrå kommun som äger fritidsanläggning kan söka bidrag till underhålls- och driftkostnader för sådan anläggning som kultur- och tekniknämnden bedömer vara av ett kommunalt intresse.

Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och teknikförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordförande och revisor. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. Ansökan inlämnas senast den 30 september. Anläggningsbidraget betalas ut i mars kommande år.

 

Anmälan till föreningsregistret

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

 

Här kan du ta del av normer för föreningsbidrag, anmälan till föreningsregistret samt övrig information.

 

 

Frågor om tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se