Bidrag till barn- och ungdomsföreningar - ansökan

LÄS MER

Förening i Timrå kommun som bedriver kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar och är uppbyggd enligt demokratiska principer, kan söka bidrag. Bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar (medlemmar 7–25 år) som bedriver kultur- och fritidsverksamhet i Timrå kommun. Bidraget innehåller ett grundbidrag som avser kostnader för administration och ett aktivitetsbidrag som avser kostnader för föreningens aktiviteter. Ansökan ska inlämnas senast den 30 september året före bidragsåret.

 

För att erhålla bidrag ska föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet lämna in en av ordförande i föreningen undertecknad handlingsplan för det drogförebyggande arbetet, drogpolicy, samt bifoga en beskrivning över hur arbetet läggs upp.

 

Anmälan till föreningsregistret

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret.

Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Blankett för anmälan/ändring till föreningsregistret

Normer för föreningsbidrag

Drogpolicy

Frågor om tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65