Föreningsregistret - anmälan/ändring

LÄS MER

För att en förening ska tas med i föreningsregistret ska en anmälan göras. Beslut sker i kultur- och tekniknämnden.

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Föreningar kan söka olika typer av föreningsbidrag vilka är fastställda i normer för föreningsbidrag.

Här kan du ta del av normer för föreningsbidrag samt övrig information.

Frågor om tjänsten

Kultur- och teknikförvaltningen
kultur.teknik@timra.se
060-16 31 65