Serveringstillstånd - anmälan om upphörande

LÄS MER

Blankett för anmälan om upphörande av serveringstillstånd.

Läs mer om serveringstillstånd på Timrå kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten