e-tjänster

Kontakt
Om du har frågor om innehållet i en specifik e-tjänst så hittar du kontaktuppgifter på e-tjänstens startsida.

Vid problem i e-tjänsten
Får du problem när du använder en e-tjänst, till exempel ett felmeddelande eller om ärendet inte går att skicka in, kontakta någon av våra e-tjänstesamordnare:

Charlotte Sjöström, charlotte.sjostrom@timra.se, 060-16 31 89

 

Gäller det tjänsten Ekonomiskt bistånd
Kontakta din socialsekreterare vid eventuella frågor eller problem. Om du inte har en tilldelad socialsekreterare, kontakta utredarna på ekonomiskt bistånd via kommunens växel telefonnr:
060-16 31 00.