e-tjänster

Kontakt
Om du har frågor om innehållet i en specifik e-tjänst så hittar du kontaktuppgifter på e-tjänstens startsida.

Vid problem i e-tjänsten
Får du problem när du använder en e-tjänst, till exempel ett felmeddelande eller om ärendet inte går att skicka in, kontakta någon av våra e-tjänstesamordnare:

Helene Olofsson, helene.olofsson@timra.se, 060-16 31 24
Charlotte Sjöström, charlotte.sjostrom@timra.se, 060-16 31 89
Katarina Johansson Borg, katarina.johansson.borg@timra.se, 060-16 31 25

Vid problem med e-tjänster under perioden 7 juli - 5 augusti, kontakta:
Alexandra Kerttu, alexandra.kerttu@timra.se, 060-16 31 41
Lisa Källberg, lisa.kallberg@timra.se, 070-208 22 89

Gäller det tjänsten Ekonomiskt bistånd
Kontakta din socialsekreterare vid eventuella frågor eller problem. Om du inte har en tilldelad socialsekreterare, kontakta utredarna på ekonomiskt bistånd via kommunens växel telefonnr:
060-16 31 00.